KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN 2018

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN 2018

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że rusza kolejna edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan („KAL”)!

Konkurs ten należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. KAL pozostaje największym w Polsce konkursem typu moot court, adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

KAL skierowany jest do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. Konkurs obejmuje dwa etapy: etap pisemny oraz ustny.

Etap ustny odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku. Sam Finał Konkursu KAL odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan przy ul. Z. Cybulskiego 3 w Warszawie

Głównym Partnerem Strategicznym Konkursu jest  PwC. PwC jest wiodącą, profesjonalną firmą doradczą o globalnym charakterze i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tym sektorze. PwC świadczy usługi nie tylko na polu doradztwa biznesowego i podatkowego oraz audytu, ale wspiera także uczestników postępowań arbitrażowych, występując jako ekspert i biegły przed sądami polubownymi.

                                                                               

Harmonogram KAL 2018:

•         2 lutego 2018 r. – publikacja Kazusu

•         12 lutego 2018 r. - możliwość zgłaszania pytań do kazusu przez Uczestników

•         20 lutego 2018 r. - publikacja odpowiedzi na pytania Uczestników

•         28 lutego 2018 r. - termin rejestracji Drużyn

•         10 marca 2018 r. – termin na przesyłanie pozwów przez Drużyny

•         10 kwietnia 2018 r. – termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny

•         20 maja 2018 r. – ogłoszenie wyników Etapu pisemnego

•         7-8 czerwca 2018 r. -  Eliminacje Ustne i Finał

•         8 czerwca 2018 Piknik Arbitrażowy

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do przesyłania zgłoszeń drużyn!

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres: kal@sadarbitrazowy.org.pl  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KAZUS KONKURSOWY 

REGULAMIN KAL 2018 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA