27 września 2012

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

27 września 2012

 

Pierwsze spotkanie "Klubu Arbitrów", organizowane we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, odbyło się 27 września 2012 r. Gośćmi byli Autorzy:

- dr Andrzej W. Wiśniewski - autor książki „Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu”
- i dr hab. Łukasz Błaszczak - autor książki „Wyrok Sądu polubownego w postępowaniu cywilnym”
Moderatorem dyskusji była Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz.

Dyskusja toczyła się  wokół  tematów poruszanych we wspomnianych publikacjach Autorów, m.in.:

1) Natura prawna arbitrażu
2) Charakter prawny umowy o arbitraż
3) Zdatność arbitrażowa a zdatność ugodowa w kontekście sporów o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał.
4) Charakter prawny wyroku arbitrażowego

Pomimo jesiennej aury temperatura dyskusji była wysoka, a w rozmowę włączyli się niemal wszyscy uczestnicy spotkania. Po debacie była okazja do dalszej wymiany poglądów przy lampce wina.