8 maja 2013

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

8 maja 2013

W dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwość z przedstawicielami największych organizacji gospodarczych oraz korporacji prawniczych w trakcie której dyskutowano nt. projektu wdrożenia Deklaracji propagującej stosowanie mediacji oraz innych metod ADR. Wydarzenie to zaowocowało pomysłem na temat kolejnej debaty organizowanej w ramach cyklu „Klub Arbitra”.  

Również tym razem odbyła się ciekawa i emocjonująca dyskusja na temat „Mediacja i arbitraż - przyjaciele czy wrogowie”. Podczas debaty zastanowiliśmy się, dlaczego mediacja jest tak rzadko wykorzystywaną metodą rozwiązywania sporów.

W debacie moderowanej przez dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz, Prezes SA Lewiatan do argumentów przeciwko mediacji przekonywali mec. Eligiusz Krześniak oraz mec. Wojciech Sadowski; a argumenty za mediacją przedstawili mec. Sylwester Pieckowski i mec. Michał Pochodyła. Dyskusje poprzedziła prezentacja koncepcji wspomnianej Deklaracji o stosowaniu ADR, którą przedstawił dr Rafał Morek. W spotkaniu udział wziął także m.in. mec. Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan.