Szkolenia i prezentacje nowego Regulaminu SA Lewiatan

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Szkolenia i prezentacje nowego Regulaminu SA Lewiatan

Sąd Arbitrażowy Lewiatan wspólnie z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie przeprowadził dla radców prawnych i adwokatów szkolenia w zakresie:


„Postępowanie przed sądem polubownym na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC)”


Szkolenia połączone z prezentacją Nowego Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan odbyły się w:

Warszawie
Krakowie (dwukrotnie)
Wrocławiu
Katowicach
Koszalinie i
Wałbrzychu
 

Szkolenia poprowadzili:
• dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz – Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
• dr Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
• dr Krzysztof Stefanowicz – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
• mec. Rafał Kos – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan
• mec. Bartosz Krużewski – Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan
• mec. Michał Jochemczak - Kancelaria Salans