Konferencja German-Polish Dispute Resolution

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Konferencja German-Polish Dispute Resolution

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, jako współorganizator, zaprasza na pierwszą polsko-niemiecką konferencję z udziałem instytucji arbitrażowych. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona dalszą współpracą między polskim i niemieckim środowiskiem arbitrażowym. Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 9.00 w Ambasadzie RP w Berlinie.

Rejestracja na konferencję   dis@disarb.org

Zaproszenie wraz z programem   /repository/!uploaded/DIS-SAKIG-Lewiatan-Invitation-09-2017-v4.pdf

 

Zapraszamy