Przyjmujemy zgłoszenia arbitrów w KAL2018

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Przyjmujemy zgłoszenia arbitrów w KAL2018

 

Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze arbitra. W ramach Etapu ustnego Arbitrzy zaangażowani będą w sprawdzanie prac  pisemnych. W Etapie ustnym do 3-osobowego Zespołu Orzekającego będzie należała ocena wystąpień uczestników. Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie:  http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/form/arbitrzy-kal.html