Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Pilich Mateusz

Rok urodzenia1975
Narodowośćpolska
Miejsce zamieszkaniaPodkowa Leśna
Językiangielski
niemiecki
francuski
Dziedziny specjalizacjiUmowy dystrybucyjne, franchisingowe
Umowy handlowe w ogólności
Nieruchomości i prawo budowlane
Prawo spółek
Finanse, bankowość
Transport, spedycja
Prawo pracy, kontrakty menadżerskie
Inne
Uprawnienia zawodowe

ukończył aplikację sądową, do 2011 adwokat

Wykształcenie

Prawnicze - doktor nauk prawnych

Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

Przebieg kariery zawodowej

1999-2001 Specjalista ds prawnych w różnych instytucjach

2000-2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Doktorant Dziennego Studium Doktoranckiego

2001-2002 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Główny Księgowy

2002-2005 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Zastępca Dyrektora

2005-2008 Sąd Najwyższy, Warszawa – Asystent Sędziego, Izba Cywilna

2006 i nadal Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Adiunkt

2008 i nadal Sąd Najwyższy, Warszawa – Członek Biura Studiów i Analiz

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Aktualnie brak (do 2012 członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego)

Publikacje

  1. Ausrichten der Tätigkeit des Unternehmers auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers, Anm. zu EuGH 18. Mai 2010, verb. Rs. C-585/08 Pammer./.Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH./.Heller, GPR – ZEITSCHRIFT FÜR GEMEINSCHAFTSPRIVATRECHT 2011/4, s. 178-182
  2. Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, PAŃSTWO I PRAWO 2008/4, s. 89-99
  3. Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2003/1, s. 157-187
  4. Law Applicable to Insurance Contracts in the Light of the Rome I Regulation, STUDIA IURIDICA 2012/LIV, s. 197-220
  5. Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2012/3, s. 599-650
  6. Law Applicable to the Merits of the Dispute Submitted to Arbitration in the Absence of the Choice of Law by the Parties (Remarks on Polish Law), CZECH (& CENTRAL EUROPEAN) YEARBOOK OF ARBITRATION 2012, s. 191-210