Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Ślązak Maria

Rok urodzenia1950
Narodowośćpolska
Językiangielski
rosyjski
Dziedziny specjalizacjiUmowy handlowe w ogólności
Prawo konkurencji
Nieruchomości i prawo budowlane
Prawo spółek
Finanse, bankowość
Prawo własności intelektualnej
Prawo pracy, kontrakty menadżerskie
Prawo farmaceutyczne
Fuzje i przejęcia (M&A)
Prawo antymonopolowe
Strona wwwwww.slazak.com.pl
Uprawnienia zawodowe

Radca prawny/ Adwokat

Wykształcenie

Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

Partner w Kancelarii Ślązak i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych -
• wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych różnych branż w ramach prowadzonej od 1991 r. kancelarii; w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych zarówno w zakresie prawa handlowego jak i inwestycji w nieruchomości, ogólnych zasad prawa podatkowego, prawa konkurencji, obsługa prawna banków i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów handlowych, w tym między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
• nagroda Złoty Paragraf w 2012 dla najlepszego radcy prawnego;
• odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;
• absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego, zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge; podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; liczne staże zawodowe m.in. w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz seminaria w kraju i za granicą;

Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter  Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; wielokrotny arbiter w sprawach prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

• wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;
• wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie;
• członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) oraz komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji.