International Commercial Arbitration Austrian/Polish Twin Conference

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

International Commercial Arbitration Austrian/Polish Twin Conference

Sąd Arbitrażowy Lewiatan

 

Austrian Arbitration Association

 

"International Commercial Arbitration: Austrian/Polish Twin Conference"

 

Konferencja odbyła się 17 czerwca 2011 r., w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4,  sala New Connect.

Dyskutowane były następujące zagadnienia: Czy orzekanie na zasadach słuszności (ex aequo et bono) to "Śpiąca Królewna"?; Problemy, pułapki i możliwe rozwiązania dla arbitrów przy orzekaniu o wysokości odszkodowań; Co z zakazem wszczynania postępowań arbitrażowych (anti-suit injunction)? Dodatkowo zostało zaprezentowane wydawnictwo Autrian Arbitration Yearbook.

Wśród mówców znalazły się takie osobistości jak: Lisa Beisteiner, Erhard Boehm, Marcin Ciemiński, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wolfgang Hahnkamper, Manfred Heider, Christopher Hodel, Maciej Jamka, Witold Jurcewicz, Christian Koller, Rafał Kos, Wojciech Kozłowski, Florian Kremslehner, Piotr Nowaczyk, Marcin Olechowski, Helmut Ortner, Nikolaus Pitkowitz, Martin Platte, prof. Wojciech Popiołek, prof. Jerzy Rajski, prof. Peter Bo Rutledge, Marcus Schmitt, Franz Schwarz, prof. Tadeusz Siemiątkowski, Benedikt Spiegelfeld oraz Barbara Helene Steindl. Przewodniczącymi Konferencji były Monika Hartung oraz Jenny Power.

Gościem specjalnym był prof. Eric Bergsten, legendarny twórca studenckiego konkursu arbitrażowego VIS MOOT, który w tym roku zgromadził w Wiedniu drużyny z ponad 260 uniwersytetów świata.

 

Program Konferencji

 

PREZENTACJE

Manfred Heider - Arbitration Landscape in Austria

Lisa Beisteiner - Ex aequo et bono

Martin Platte - Arbitrator's power to decide ex aequo et bono

Jerzy Rajski - Power to decide ex aequo et bono - Polish law and practice

Marcus Schmitt - Arbitrator's power to decide ex aequo et bono

Witold Jurcewicz - Arbitrators' quantification of damages

Rafał Kos - Quantification of damages and Polish ordre public clause

Irmgard Marboe - Valuation of contract damages

Helmut Ortner - Forward and beyond full compensation

Erhard Bohm - Protection of Jurisdiction by Arbitrators

Marcin Ciemiński - Antisuit injunctions in Poland

Tomasz Siemiątkowski - Antisuit injunctions in support of international arbitration

Barbara H. Steindl - The relactionship between anti-suit injuctions and arbitration