Redaktorzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Redaktorzy

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Gorywoda

Dr Łukasz Gorywoda, LL.M. jest prawnikiem w jednej z organizacji międzynarodowych.  Był również General Manager w European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA) w Brukseli oraz pracował w grupie arbitrażu międzynarodowego w NautaDutilh w Rotterdamie.

Pracował także w Komisji Europejskiej oraz na Université Libre de Bruxelles (Unité de droit international privé de l’ULB), gdzie zajmował się międzynarodową procedurą cywilną, w szczególności regułami jurysdykcyjnymi dotyczącymi postępowań grupowych.  W semestrze letnim 2014/2015 r. współprowadzi ‘International Investment Arbitration Workshop’ na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Łukasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr), Wydziału Prawa European University Institute we Florencji (Ph.D.) oraz Columbia Law School w Nowym Jorku (LL.M.).

Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP);  w latach 2005-2009 był członkiem jego Zarządu.

Jest również autorem wielu publikacji z zakresu międzynarodowej procedury cywilnej, arbitrażu, prawa europejskiego, prawa kontraktów, teorii regulacji oraz ekonomicznej analizy prawa.  W latach 2009-2011 był członkiem kolegium redakcyjnego European Journal of Legal Studies a w latach 2012-2013 Columbia Journal of European Law.  Regularnie występuje na konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest członkiem ICCA.

Łukasz jest laureatem rankingu wschodzących gwiazd na rynku usług prawniczych: Rising Stars 2014 (Dziennik Gazeta Prawna & LexisNexis).

Michał Kocur

Michał Kocur jest wspólnikiem i założycielem kancelarii Kocur i Wspólnicy, polskiej kancelarii specjalizującej się w sporach sądowych i arbitrażowych (klasyfikowanej w rankingach Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500). Przed założeniem Kocur i Wspólnicy, był też wspólnikiem i założycielem Woźniak Kocur (2007-2014), polskiej butikowej kancelarii specjalizującej się w sporach sądowych. Michał Kocur pracował także w kancelariach Allen & Overy (1999-2005) oraz Gide Loyrette Nouel (2005-2006). Michał Kocur posiada rozległe doświadczenie jako arbiter biorąc udział w licznych polskich i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Został również wpisany na listę najchętniej wybieranych arbitrów w Polsce w rankingu Chambers Global. Michał orzeka jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, renomowanych polskich instytucjach arbitrażowych. Michał posiada również bogate doświadczenie jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów w sporach handlowych i korporacyjnych, w sprawach z zakresu nieruchomości, budownictwa oraz własności intelektualnej. Michał także regularnie publikuje na tematy związane ze sporami sądowymi i arbitrażem w Polsce.

 

Krzysztof Stefanowicz

Dr Krzysztof Stefanowicz jest uznanym arbitrem zarówno w postępowaniach krajowych jak i międzynarodowych. W latach 2000-2010 był partnerem w kancelarii prawnej Salans. Ma szerokie doświadczenie z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii, transakcji M&A oraz ogólnego prawa handlowego i spółek. Mec. Stefanowicz jest radcą prawnym od 1990 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Juris Doctor, 1987; magister prawa, 1978). Był wykładowcą na macierzystej uczelni (1978–2004) i w Capital University Columbus w Ohio, USA.

W latach 2011-2014 mec. Stefanowicz był wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a obecnie jest przewodniczącym Komitetu Konsultacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Zachariasiewicz

Dr Maciej Zachariasiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prawnikiem współpracującym z kancelarią Popiołek, Adwokaci i Doradcy w Katowicach. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie. Pełni także funkcję krajowego korespondenta UNCITRAL do spraw konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

Maciej Zachariasiewicz jest autorem publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego, jak również międzynarodowego arbitrażu handlowego w języku polskim i angielskim.

W swej praktyce prawniczej dr Zachariasiewicz specjalizuje się w prawie arbitrażowym, handlowym i prawie umów. Pracował również przy opracowywaniu szeregu opinii z zakresu prawa europejskiego dla polskich organów rządowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również innych podmiotów.

W 2009 roku Maciej Zachariasiewicz obronił na Uniwersytecie Śląskim pracę doktorską na temat trustów i innych stosunków powierniczych w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym. Praca ta zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez miesięcznik „Państwo i Prawo” (2010). Dr Zachariasiewicz jest także absolwentem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (kierunek: międzynarodowe prawo handlowe). Był stażystą w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu.