Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Agnieszka Lizer-Klatka

Year of birth
1971
Nationality
polska
City
Katowice
Languages
angielski
francuski
Specializations
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo własności intelektualnej
projekty infrastrukturalne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny
WWW
www.adplegal.eu

Education

  • Doktor nauk prawnych

 


Career

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2000 r., od 12 lat wspólnik w kancelarii Popiołek, Adwokaci i Doradcy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa w Katowicach; od 2009 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej. W roku 2003 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a rozprawa doktorska poświęcona była umowie o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Stypendystka British Council (1997), Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge (1997). Absolwentka Distance Learning Programme Introduction to English and European Law, Board of Continuing Education, University of Cambridge (1995-1997).

Doświadczenie zawodowe obejmuje uczestnictwo w charakterze pełnomocnika stron w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi w sadami arbitrażowymi, tak w sprawach krajowych jak i w obrocie gospodarczym międzynarodowym.
 


Arbitration experience

Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi MIH i KIG, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; pełnomocnik w postępowaniach delibacyjnych przed sadami polskimi; konsultant w zagranicznych postępowaniach arbitrażowych w zakresie polskiego prawa o sądownictwie polubownym.


Membership in organizations

  • Arbitral Women (2010);
  • IBA (2010).


Publications

  1. Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym, PiP 2000, nr 1;
  2. Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, PPHZ 2000, nr 19-20.

 back to list