Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Andrzej Szumański

Year of birth
1957
Nationality
polska
Languages
angielski
niemiecki
Specializations
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
Adwokat, profesor zwyczajny, doktor habilitowany


back to list