Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Andrzej W. Wiśniewski

Year of birth
1950
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny

Education

  • Wyższe prawnicze, dr hab.

 


Career

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UW; indywidualna kancelaria radcy prawnego (od 2010); wspólnik w kancelarii prawnej Piontek Wiśniewski, d. Uni-Expert (1989 – 2010); doradca firm prawniczych „Vinson & Elkins Poland" Ltd (1990 - 1991) oraz Dewey LeBoeuf (1991 – 2009); radca prawny w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (1979 -1984 oraz 1986 - 1990) oraz w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "BUMAR" (koordynator Zespołu Radców Prawnych, 1984 - 1986).


Arbitration experience

Arbiter w międzynarodowym arbitrażu handlowym od 1985 r.; ok. 100 spraw krajowych i międzynarodowych jako arbiter, pełnomocnik oraz świadek-ekspert. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Austrii w Wiedniu. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (2005 – 2011).


Membership in organizations

  • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego

 


Publications

  1. Autonomia stron umowy o arbitraż w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Księga jubileuszowa dedykowana dr A. Tynelowi, Warszawa 2012;
  2. Rozdział dotyczący Polski w International Handbook Commercial Arbitration, wyd. Kluwer  (2012, w j. ang.);
  3. Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011;
  4. Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment, European Business Organization Law Review 2009, nr 10 (w j.ang., z A. Opalskim);
  5. Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), Kwartalnik ADR nr 2, 2009;
  6. Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, dodatek do nr 6.back to list