Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Krzysztof Falkiewicz

Year of birth
1971
Nationality
Polish
City
Warszawa
Languages
English
French
Specializations
Mergers and acquisitions (M&A)
Real Estate, Construction
Energy law
Labour law, management contracts
Corporate law
Intellectual property
Transport
Commercial agreements in general
Professional certification
legal advisor
WWW
fklegal.pl

Education

  • Master's degree in jurisprudence and administration

 


Career

od 2002       The Law Office of a Legal Counsel Krzysztof Falkiewicz;
2004-2013   Partner in Law Office „Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak – Adwokaci  i Radcowie Prawni”;
2000-2002   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;
1998-2000   Skrzypowski & Tynel – Law Firm;
1997-1998   Trinity Management” Sp. z o.o. – the company managing  the Trzecim Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A.;
1996-1997   Law Office ‘’Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy”;
1995-1996   Skrzypowski & Tynel – Law Firm.


Arbitration experience

Arbitrator, mediator, proxy, secretary in the arbitration and mediation proceedings in: Arbitration Court at Polish Confederation Lewiatan, Arbitration Court at Polish Chamber of Commerce; Arbitration Court at Polish Bank Association, Arbitration Court at International Chamber of Commerce and in the arbitration proceedings “ad hoc”. Participant and speaker in the seminars regarding arbitration and mediation.


Membership in organizations

od 2000  Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego i Centrum Mediacji Gospodarczej;
od 2001  Mediator przy Centrum Mediacji Gospodarczej;
od 2005 Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
od 2007 Mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
2008   ekspert Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo” w zakresie zmian w procedurze cywilnej (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie);
od 2010   Wiceprezes Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie;
od 2011  Prezes Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie.


Publications

  1. „Prawne ramy międzynarodowego arbitrażu handlowego na Litwie”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 6 (600), Czerwiec 1998, Warszawa;
  2. „Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Wschodniej i Środkowej”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (609), Marzec 1999, Warszawa;
  3. „Międzynarodowy Arbitraż Handlowy w Szwecji”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (621), Marzec 2000, Warszawa;
  4. książka pt. „Kara umowna w obrocie gospodarczym” napisana wraz z mec. Michałem Wawrykiewiczem, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001;
  5. Bibliografia polskich publikacji z zakresu sądownictwa polubownego i bibliografia polskich publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego – zamieszczona na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (www.pssp.org.pl);
  6. „Zapis na sąd polubowny w umowie w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”;
  7. R.L. Kwaśnicki „Zarys Prawa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, C.H. BECK 2005.back to list