Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Krzysztof Wiater

Year of birth
1971
Nationality
Polish
City
Warszawa
Languages
English
Russian
Specializations
Mergers and acquisitions (M&A)
Corporate law
Commercial agreements in general
Professional certification
attorney-at-law, advocate, arbitrator recommended by the Arbitration Court of the Polish Chamber of Commerce
WWW
https://www.ngllegal.com/pl/

Education

 • Warsaw University – Master of Laws, summa cum laude (1990-1995);

 • Warsaw School of Economics – Ph.D. in Economics (1998);

 • IESE Business School - Advanced Management Program (2012);

 • Cambridge Leadership Programme;

 • Harvard Business School Leadership Programme.

 


Career

2018-present, Managing Partner, NGL Wiater sp.k.;

2007-2018, Managing Partner, DLA Piper Wiater sp.k.;

2005-2007, Managing Partner, Squire Sanders Wiater sp.k.;

2004-2005, Managing Partner, Wiater sp.k.;

2002-2004, Partner, Wasylkowski Wiater i Wspólnicy sp.k.;

1999-2002, Manager, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.;

1996-1999, Associate, Furtek Palinka Zieliński sp.k.;

1993-1996, Lawyer, Bank Handlowy;

1999-2006, Assistant Professor, Department of Business Law, Warsaw School of Economics;

1995-1998, Assistant, Department of Business Law, Warsaw School of Economics.

 


Arbitration experience

 • Permanent Conciliator, the Arbitration Court at the Office of the Prosecutor General of the Republic of Poland
  (since 2020);
 • Arbitrator, Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw (since 2007).


Membership in organizations

 • Warsaw Bar Association.

 


Publications

 

 1. K. Wiater, Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego {The Scope of Arbitrator's Discretion in Determining and Applying the Governing Substantive Law}, [in:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
   
 2. K. Wiater (co-author), Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych {Legal Aspects of the Functioning of Financial Conglomerates}, [in:] M. Iwonicz-Drozdowska (ed.) Konglomeraty Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007;
   
 3. K. Wiater, Swoboda gospodarcza - zagadnienia prawne {Economic Freedom - Legal Issues}, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 57, 2005;
   
 4. K. Wiater, Krajowy Rejestr Sądowy - kilka uwag na temat pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu rejestracji {National Court Register - Some Remarks on the First Year of Functioning of the New Registration System}, [in:] J. Kufel (ed.), Nowe Prawo Spółek. Wybrane aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2003;
   
 5. K. Wiater, (co-author), New Rules on Granting State Aid to Entrepreneurs, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 2, 2001;
   
 6. K. Wiater, (co-author), National Court Register-Impact on New and Existing Companies, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 1, 2001.

 back to list