Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Leszek Łabędzki

Year of birth
1953
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
nieruchomości i prawo budowlane
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny

Education

  • Doktor nauk prawnych

 


Career

Praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 1977 do chwili obecnej (ostatnio jako adiunkt); wicedyrektor Departamentu Prawnego/kierownik działu radców Prawnych w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W-wie od 2005 do chwili obecnej; prawnik w Kancelarii Beata Gessel i Wspólnicy od 2000 do 2005; senior associate Legal Department w KPMG w W-wie od 1999 do 2000; senior lawyer w Legal Departament Ernst & Young w W-wie od 1998 do 1999; senior lawyer w Kancelarii Baker & McKenzie w W-wie od 1995 do 1998; konsul w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie od 1991 do 1995; radca ministra a następnie doradca ministra w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w W-wie od 1987 do 1991; radca prawny w Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w W-wie od 1984 do 1987.


Arbitration experience

  • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W-wie od 2007 do chwili obecnej.

 


Membership in organizations

  • Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.back to list