Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Maciej Jóźwiak

Year of birth
1981
Nationality
polska
Languages
angielski
Specializations
nieruchomości i prawo budowlane
prawo energetyczne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
adwokat
WWW
www.eversheds.pl

Career

Jestem praktykującym prawnikiem od 10 lat. Doradzam przesiębiorcom i klientom indywidualnym w zakesie zarządzania sporami, reprezentując ich interesy zarówno w postępowaniach abritrażowych, mediacyjnych, jak i sądowych. Swoją aktywność koncentruje na wdrażaniu alternatywnych metod rozwiązywnia  sporów. Specjalizuję sie w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów na rynku FMCG.

Od maja 2015 roku współpracuję z kancelarią Wierzbowski Eversheds na stanowisku Senior Associate w zespole rozwiązywania sporów. W latach 2013-2015 współpracowałem z kancelarią Modzelewska i Paśnik, wcześniej zaś z Wierzbowski Everheds (2008-2013)oraz Marciniak i Szymanek (2004-2008).


Arbitration experience

Jako pełnomocnik stron, brałem udział w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych, zarówno karajowych - przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie - jak i międzynarodowych - przed Trybunałem Arbitrażowym przy International Chamber of Commerce w Paryżu. W 2016 roku brałem udział jako arbiter w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan. Jestem członkiem komisji ADR przy ICC Poland, a także członkiem zrzeszonym przy Chartered Institute of Arbitration w Londynie.


Membership in organizations

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Komisja ADR przy ICC Poland.

 


Publications

  1. "Przegrana w arbitrażu nie zamyka przedsiębiorcy drogi do wstrzymania egzekucji" - Dziennik Gazeta Prawna, grudzień 2015;
  2. "An arbitration award is just a begenning" - American Investor, grudzień 2015;
  3. "Niejasne przepisy mają skłaniać do mediacji, utrudniają dochodzenie roszczeń" - Dziennik Gazeta Prawna, marzec 2016;
  4. "Krok w kierunku ADRów" - American Investor, kwiecień 2016.

Jestem autorem bloga www.lepszataktyka.pl.back to list