Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Maciej Tomaszewski

Year of birth
1941
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
WWW
www.weil.com

Education

  • Wyższe, doktor nauk prawnych

 


Career

  • Od 1964 r do chwili obecnej - nauczyciel akademicki ,obecnie docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Od 1992 r. do chwili obecnej - konsultant ( of counsel) biura warszawskiego międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges.


Arbitration experience

  • Arbiter lub arbiter przewodniczący w ok. 300 sprawach krajowych i międzynarodowych - zarówno w arbitrażu instytucjonalnym, jak i ad hoc.

 


Membership in organizations

  • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

 


Publications

  1. Umowa o arbitraż, w: System Prawa Handlowego, Tom 8 Arbitraż handlowy , Warszawa 2010, s .259-355.;
  2. Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego, w: Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż Handlowy u progu XXI Wieku, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 245-260;
  3. Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, Nr 1, s. 34-64.back to list