Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Maksymilian Pazdan

Year of birth
1936
Nationality
polska
City
Katowice
Languages
francuski
niemiecki
Specializations
prawo spółek
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
profesor nauk prawnych

Career

W 1957 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1964 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, habilitował się w 1974, a w 1979 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Od 1956 pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1968 przeszedł do Katedry Prawa Cywilnego Obrotu Wewnętrznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. Od tego czasu związany z tą uczelnią. Kierował na niej Katedrą Prawa cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prorektora ds. nauki. W latach 1990-1996 przez dwie kadencje rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2007 związany również z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2010 r. kierownik Katedry Prawa Cywilnego na tej uczelni.

Członek Rady programowej Kwartalnika Prawa Prywatnego i Rejenta, członek komitetu redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Polskich, Państwa i Prawa oraz Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Przewodniczący rady programowej i redaktor naczelny Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego.


Arbitration experience

Udział w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych.

 


Membership in organizations

 • Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique;
 • Academie Internationele de Droit Compare;
 • Komitet Nauk Prawnych PAN oddział Katowic;
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • Stowarzyszenie Polskich Arbitrów;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Uniersytetu Śląskiego.

Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2001).

Wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie sprawiedliwości.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim (1987), Orderem Odrodzenia Polski oraz kawalerią francuskiego Orderu Palm Akademickich (1987). Otrzymał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Rostwie na Donem (2005) oraz Uniwersytetu Śląskiego.


Publications

 1. System Prawa Prywatnego: Tom 20A, B i C: Prawo Prywatne Międzynarodowe, C. H. Beck, 2014 (redaktor);
 2. Des neue ponische Gesetz uber das IPR, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 1, s. 77-81;
 3. Kodeks cywilny: komentarz [do] art. 1-449 / red. Krzysztof Pietrzykowski, C.H. Beck, 2013;
 4. Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym / W: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowu Markiewiczowi. - Warszawa: Wolters Kluwer Business, 2013;
 5. Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. 15 - Warszawa: LexisNexis, 2012;
 6. Verfugungen von Todes wegen in den deutsh-polnischen Beziehungen / W: Festschrift fur Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Red. Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt, Oliver Remien, MOHR SIEBECK 2014.back to list