Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Maria Ślązak

Year of birth
1950
Nationality
polska
Languages
angielski
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo antymonopolowe
prawo farmaceutyczne
prawo konkurencji
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny, adwokat
WWW
www.slazak.com.pl

Education

  • Wyższe


Career

Partner w Kancelarii Ślązak i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. 

  • wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych różnych branż w ramach prowadzonej od 1991 r. kancelarii; w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych zarówno w zakresie prawa handlowego jak i inwestycji w nieruchomości, ogólnych zasad prawa podatkowego, prawa konkurencji, obsługa prawna banków i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów handlowych, w tym między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
  • nagroda Złoty Paragraf w 2012 dla najlepszego radcy prawnego;
  • odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;
  • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego, zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge; podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; liczne staże zawodowe m.in. w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz seminaria w kraju i za granicą;


Arbitration experience

  • Arbiter  Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
  • wielokrotny arbiter w sprawach prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.


Membership in organizations

  • wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;
  • wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie;
  • członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) oraz komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji.back to list