Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Michał Romanowski

Year of birth
1970
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo antymonopolowe
prawo energetyczne
prawo konkurencji
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny, adwokat
WWW
www.romanowski.eu

Education

 • Magister prawa 1994   – Uniwersytet Warszawski;
 • Doktor prawa cywilnego 1997 – Uniwersytet Warszawski;
 • Doktor habilitowany prawa cywilnego 2004 – Uniwersytet Warszawski;
 • Profesor nadzwyczajny prawa cywilnego i handlowego 2006 – Uniwersytet Warszawski;
 • Profesor nauk prawnych 2014 – tytuł naukowy nadany przez Prezydenta RP na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Career

 • wspólnik w kancelarii Romanowski i Wspólnicy;
 • od 2006 r. profesor prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim;
 • od 2006 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.


Arbitration experience

Arbiter w licznych postępowaniach w sądzie arbitrażowym przy Lewiatanie, Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Związku Banków Polskich i międzynarodowych arbitraży ad hoc.

 


Membership in organizations

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Członek Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie;
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Publications

 1. Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), wyd. C. H. BECK, Warszawa 2000, s. 394;
 2. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, 2 wyd., Warszawa 2003, wyd. C. H. BECK, s. 1028;
 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Warszawa 2004, C.H. Beck, s. 446;
 4. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych, s. 1-162 [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartościowych, t. 18, wyd. 2 2009, Warszawa C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN;
 5. Umowa spółki handlowej, s. 85-189 [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo spółek, t. 16, wyd. 1 2008, Warszawa C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN;
 6. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, s. 727-849 [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17B, wyd. 1 2010, Warszawa C.H.Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN.back to list