Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Monika Kwiatkowska

Year of birth
1978
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
Specializations
nieruchomości i prawo budowlane
prawo farmaceutyczne
prawo ochrony środowiska
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny

Education

Od 28 maja 2008 r. - radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
Od 10.2007 r. - seminarium doktoranckie z zakresu prawa i procedury administracyjnej - Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracyjnej;
10.2004 r. - aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
10.1997 r. - 05.2002 r. - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dzienne studia magisterskie, kierunek prawo.

 


Career

Od 10.2008 r. - radca prawny, Urząd m. st. Warszawy;
10.2014 r. - 02.2008 r. - staże w kancelariach prawnych (m. in. Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp. k., Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto), praktyki w sądach i prokuraturze;
08.2002 r. - 10.2008 r. -  


Arbitration experience

Zdobyte podczas pracy w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej a także w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

 


Publications

Obowiązki przedsiębiorców - wytwórców odpadów na podstawie ustawy o odpadach, Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 3-4/2008.back to list