Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Paweł Samborski (Członek Komitetu Arbitrażowego)

Year of birth
1978
Nationality
polska
Languages
angielski
Specializations
fuzje i przejęcia (M&A)
media i nowe technologie
nieruchomości i prawo budowlane
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
Professional certification
adwokat
WWW
www.bakermckenzie.com/en/people/s/samborski-pawel

Education

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
  • University of Cambridge, Diploma in English and European Legal Studies;
  • King's College, Construction Law and Dispute Resolution;
  • ICC Advanced Arbitration Academy.


Career

2019 - aktualnie - partner Baker McKenzie, Praktyka Rozwiązywania Sporów;
2011-2019 - local partner White & Case, Praktyka Arbitrażu Międzynarodowego;
2005-2011 - associate CMS Cameron Mckenna, Dział Rozwiązywania Sporów;
2003-2005 - associate Wierzbowski Eversheds, Dział Rozwiązywania Sporów i Dział Nowych Technologii (TMT).


Arbitration experience

Pełnomocnik w wielu sporach przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz trybunałem arbitrażowym ad hoc, dotyczących m. in. rozliczeń transakcji M&A, rozliczeń konsorcjum, transakcji nieruchomościowych, roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie, przedłużenie czasu, kary umowne, odszkodowanie wynikających z realizacji inwestycji budowlanych w tym m. in. autostrad, kolei, tramwajów, rafinerii, gazociągów, centrów handlowych, budynków biurowych.


Membership in organizations

  • King's College Society of Construction Law;
  • FIDIC, członek Integrity Management Committee;
  • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Członek Zarządu;
  • Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, członek Komitetu Arbitrażowego.back to list