Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Piotr Bielarczyk

Year of birth
1978
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
Professional certification
radca prawny

Education

2009 - radca prawny;

2006 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji - doktor nauk prawnych;

2006 - London School of Economics and Political Sciences - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2002 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji - magister nauk prawnych (summa cum laude).


Career

od 2018 - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym, obejmującym Departament Prawno-Prezydialny (równoczesne sprawowanie funkcji  dyrektora departamentu), Departament Strategii i Organizacji, Departament Cyberbezpieczeństwa, Biuro Zakupów, Przewodniczący Komitetu Inwestycji i Kosztów; Wiceprzewodniczący Komitetu Ryzyka Operacyjnego;

2017-2018 - Bank Gospodarstwa Krajowego - Dyrektor Departamentu Prawnego;

2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa, (sprawowanie funkcji od 1.02.2016 do 31.12.2016, tj. do dnia likwidacji Ministerstwa);

2012-2016 - Poczta Polska S.A. - Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym, obejmującym: Biuro Prawne, Biuro Zarządu i Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

2003-2012 - Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz (ex  M. Furtek i Wspólnicy) - starszy prawnik-radca prawny, Zespół Rozwiązywania Sporów;

od 2002 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji - starszy wykładowca;

2001-2002 - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - prawnik.


Arbitration experience

  • ponad 90 postępowań arbitrażowych krajowych i zagranicznych, w charakterze Sekretarza Arbitra Przewodniczącego, zarówno instytucjonalnych, jak i ad hoc, przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich, według reguł UNCITRAL i ICC;
  • kilkanaście postępowań arbitrażowych krajowych i zagranicznych, w charakterze pełnomocnika, przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich, VIAC (Vienna International Arbitration Centre - spór pomiędzy akcjonariuszami Polkomtel) oraz PCA w Hadze (Permanent Court of Arbitration - BIT pomiędzy Vivendi i Rzeczpospolitą);
  • arbiter w postępowaniach przed SAKIG i Gospodarczym Sądem Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budowlanej;
  • jako ekspert powołany przez Sejmową Komisję ds. zmian w kodyfikacjach, autor i współautor kilkunastu artykułów KPC dot. arbitrażu (m.in. 1157; 1161 §2-3; 1168 §1; 1175; 1200 oraz przepisów intertemporalnych);
  • autor pierwszego na polskim rynku komentarza do nowej procedury arbitrażowej (24-stronicowy dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 22/2005);
  • autor polskich rozdziałów dotyczących arbitrażu w The Global Arbitration Review oraz w The European and Middle East Arbitration Review;
  • autor kilkunastu artykułów poświęconych arbitrażowi w czasopismach prawniczych i prasie popularnej (PPH, Radca Prawny, Czech and Central European Yearbook of Arbitration, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna);
  • wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji - wykład „Podstawy negocjacji i mediacji";
  • od 2017 trzy razy z rzędu wybierany na listę „General Counsels Power List Legal500 CEE". Cytat z charakterystyki „Beginning his legal career in the litigation and arbitration practice of Polish law firm FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, Bielarczyk has developed into one of Poland's preeminent in-house lawyers thanks to a myriad of experience and achievements".back to list