Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Ryszard Skubisz

Year of birth
1950
Nationality
polska
Languages
angielski
niemiecki
Specializations
prawo konkurencji
prawo własności intelektualnej
Professional certification
radca prawny, rzecznik patentowy
WWW
www.skubisz.pl/

Education

  • Wyższe


Career

Profesor Ryszard Skubisz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 1972 r. Kolejne stopnie naukowe zdobył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu: doktora - 1978 r., doktora habilitowanego - 1988 r.,  natomiast tytuł profesora - w 1996r. na UMCS w Lublinie.
Prof. Skubisz jest wykładowcą uniwersyteckim, autorem wielu publikacji w tym książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji a także prawa spółek i prawa europejskiego (patrz publikacje). Komentarz jego autorstwa do ustawy o znakach towarowych w znacznym stopniu przyczynił się do ukształtowania polskiej praktyki w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
Od 2002 roku prowadzi samodzielną kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w zakresie własności przemysłowej.
Prof. Ryszard Skubisz prowadząc praktykę prawną w dziedzinie praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.
Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium).


Arbitration experience

  • Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej


Membership in organizations

  • Jest członkiem European Community Trademark Association oraz International Trade Mark Association.

 


Publications

  1. Reklama wprowadzająca w błąd w: System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, red. Marian Kępiński, Warszawa 2013, s. 455-479;
  2. Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim, w: K. Szczepanowska-Kozłowska red., Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 477-498;
  3. Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), w: A. Matlak, S. Stanisławska Kloc, (red.), Spory o własności intelektualną Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1023-1042;
  4. Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Kwartalnik Urzędu Patentowego, Wydanie Specjalne, nr 5/18/2013, s. 140-147;
  5. Międzynarodowe i unijne wyczerpanie patentu, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 16-20 września 2013 r. Zeszyt 37, s. 167-182;
  6. Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe), Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, Warszawa 2014, s. 90-94.back to list