Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Tomasz Wardyński (Członek Komitetu Honorowego)

Year of birth
1947
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
francuski
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo antymonopolowe
prawo konkurencji
Professional certification
adwokat
WWW
www.wardynski.com.pl/o_tomasz_wardynski.html

Education

  • Wyższe


Career

Tomasz Wardyński jest adwokatem, wspólnikiem założycielem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Dysponuje rozległym doświadczeniem w postępowaniach arbitrażowych z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych. Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej a także arbitrem przy International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC) w Wiedniu.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1970), College of Europe w Brugii (1973), oraz Instytutu Wyższych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Strasburgu (1974-1975).
Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, zrzeszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aktywnie działa w International Bar Association.


Arbitration experience

Sprawowanie funkcji arbitra oraz arbitra przewodniczącego w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami polubownymi oraz w postępowaniach ad hoc zakresu sporów budowlanych, korporacyjnych, dotyczących obrotu wierzytelnościami, inwestycji nieruchomościowych oraz szeroko pojętych umów handlowych.


Membership in organizations

Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, zrzeszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek European Circuit of the Bar of England and Wales. Aktywnie działa w International Bar Association, a szczególnie w European Forum. Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrem przy International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC) w Wiedniu.


Publications

  1. “Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa – wyzwania współczesności", pod redakcją naukową Magdaleny Niziołek i Tomasza Wardyńskiego, „Zaufanie publiczne do zawodów prawniczych jako immanentna cecha demokratycznego państwa prawa", Tomasz Wardyński, Lexis Nexis, 2009;
  2. “Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego", publikacja z konferencji inaugurującej projekt Programu Spraw Precedensowych HFPC (2007)- rozdział „Rola kancelarii prawniczych w kształtowaniu standardów rządów prawa i praw człowieka" -Tomasz Wardyński;
  3. “Litigation and Arbitration in Central and Eastern Europe", pod redakcją Davida W. Rivkina i Charlesa Platto – Litigation and Arbitration in Poland, Tomasz Wardyński; Kluwer Law International, 1998;
  4. “Bank Confidentiality" pod redakcją Francisa Neata – The rule of confidentiality under Polish Law, Tomasz Wardyński; Butterworths, 1997;
  5. “Guide to European Company Laws", pod redakcją Juliana Maitlanda-Walkera – Partnerships, Companies, The Commercial Register, Tomasz Wardyński; Sweet & Maxwell Limited, 1997;
  6. “English-Polish Business Glossary", Ryszard Hara, John T. Murphy, Tomasz Wardyński; Dom Wydawniczy ABC, 1996.back to list