Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Tomasz Gizbert-Studnicki

Year of birth
1948
Nationality
Polish
Languages
English
German
Specializations
Finance, banking
Mergers and acquisitions (M&A)
Real Estate, Construction
Corporate law
Commercial agreements in general
Professional certification
legal advisor
WWW
www.spcg.pl

Education

  • Jagellonian University, Krakow

 


Career

Professor of Law 1989, habilitation 1978, PHD 197, since 1989 Senior Partner in Studnicki, Pleszka, Cwiakalski, Gorski LLP

 


Arbitration experience

10 times as arbitrator (Lewiatan, Polish Chamber of commerce, ICC, ad hoc)

 


Publications

  1. Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009 ss. 5-19;
  2. Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 49-69;
  3. Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa (w;) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010, s. 739 – 750;
  4. Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy nr 3/2011, s. 113-130 (wspólnie z M. Araszkiewiczem);
  5. Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego (w:) Państwo prawa i prawo karne, t. 1, Warszawa 2012 , s. 147 – 165;
  6. Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo z. 12/2012, s. 1- 15 (wspólnie z A. Dyrdą).back to list