Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Tomasz Zbiegień

Year of birth
1949
Nationality
polska
City
Warszawa
Languages
angielski
niemiecki
rosyjski
Specializations
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Professional certification
radca prawny, adwokat
WWW
https://rslegal.pl

Education

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1971;
 • podyplomowe studia na Studium Podyplomowym Zagadnień Prawnych Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1978;
 • egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, 1974;
 • wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, 1977;
 • wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, 1983;
 • wpis na listę radców prawnych w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) w Düsseldorfie, 1991.


Career

 • radca prawny przedsiębiorstw handlu zagranicznego Metalexport i Paged w zakresie różnorodnych transakcji handlowych prowadzonych w krajach europejskich, a także Ameryki Północnej i Południowej oraz Bliskiego Wschodu (1974-1989);
 • równocześnie niezależny doradca prawny polskich i zagranicznych firm w sprawach z zakresu prawa handlowego (1987-1989);
 • praktyka prawna w kancelarii adwokackiej Rosenbaum Wise Lerman & Katz w Nowym Jorku (1981);
 • członek delegacji rządowej na negocjacje z prywatnymi bankami zachodnimi (Klubem Londyńskim) w sprawie umowy o odroczeniu spłaty i restrukturyzacji polskiego zadłużenia (1982-1984);
 • doradca prawny w firmie doradztwa podatkowego Frielingsdorf, Meklemburg & Partner w Düsseldorfie, działającej w grupie Moore Stevens, później Price Waterhouse (1989);
 • dyrektor oddziału w Düsseldorfie biura doradczego International Business Consulting (1990);
 • własna kancelaria radcy prawnego w Düsseldorfie (1991-1999);
 • radca prawny w kancelarii Altheimer & Gray w Warszawie (1999-2004);
 • radca prawny w warszawskim biurze kancelarii Chadbourne & Parke LLP (2004 do dziś).


Arbitration experience

Ponad 30 lat praktyki zawodowej – pełnomocnik stron w przeszło stu postępowaniach arbitrażowych w różnorodnych sprawach, głównie z zakresu międzynarodowego handlu, w sądach instytucjonalnych oraz arbitrażach ad hoc w Polsce, w Europie i USA.


Membership in organizations

 

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Radca prawny wpisany w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) w Düsseldorfie;
 • Członek International Bar Association (IBA);
 • Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • Mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie i Centrum Mediacji Lewiatan.

 


Publications

 1. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku, Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, 2008;
 2. Klauzula porządku publicznego przy uchyleniu wyroku sądu polubownego, [w:] Księga pamiątkowa dedykowana dr. Andrzejowi Tynelowi, wydawnictwo KIG, 2012;
 3. publikacje nt. prawnicze w „Palestrze” i „Gazecie Prawnej”.back to list