Arbitrators' search

Court of Arbitration at the Confederation of Lewiatan - modern institution serving entrepreneurs and quick resolution of commercial disputes

back to list

Wojciech Popiołek

Year of birth
1951
Nationality
Polish
City
Katowice
Languages
English
French
Specializations
Mergers and acquisitions (M&A)
Corporate law
Commercial agreements in general
Professional certification
legal advisor
WWW
www.adplegal.com.pl

Education

  • University education

 


Career

Head of Department of Civil Law and Private International Law, Faculty of Law, University of Silesia; partner of law office ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy; employee University of Silesia from 1972; legal advisor from 1990.


Arbitration experience

Arbitrator of Courts of Arbitration of National Chamber of Commerce, of Lewiatan, of Polish Bank Association, of Regional Chamber of Commerce in Katowice, of ICC, and ad hoc arbitrations.


Membership in organizations

Polish Arbitration Association Association Henri Capitant, Association of European Law, Committee of Legal Science – Branch in Katowice, UNIDROIT GOVERNING COUNCIL.


Publications

  1. in: „Prawo Prywatne Międzynarodowe”, ed. Maksymilian Pazdan, Vol. 20A, Warsaw 2014, C.H.Beck, rozdz. III § 12-13;
  2. in „Kodeks cywilny: komentarz”, Ed. Krzysztof Pietrzykowski, vol. 1, vol.  2, Warsaw, C. H. Beck; vol. 1, p. 3-102, 180-205, 473-488; vol. 2, p. 3 -102; 180 - 205, 473 - 488;
  3. in: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, Ed.  Janusz A. Strzępka, Warsaw 2013, C.H.Beck, p. 660 - 1118
  4. in: „System Prawa Handlowego. Vol.. 2. Prawo spółek handlowych”, Ed. Stanisław Włodyka, Warsaw 2012, C.H. Beck;
  5. Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych", Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 9;
  6. „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią” wyrządzoną przez spółkę zależną”, w: "Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi", Warsaw 2014.back to list