Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Aleksander Chłopecki

Rok urodzenia
1965
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Izabelin
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny

Wykształcenie

W 1990 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 r. - Magister der Rechtsvergleichung z Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn, Niemcy. W 1997 roku doktor prawa, a następnie (2002) dr. hab. Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.


Przebieg kariery zawodowej

Aleksander Chłopecki profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, kierownik Katedry Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny. Partner w: Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy, Doradcy Prawni, sp. z o.o. komandytowa. Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 1990 r. pracował w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Często współpracował z Polską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w latach 1991-1994 w Departamencie Brokera i Funduszu Powierniczego; do 1996 r. jako Doradca Przewodniczącego Komisji ds. Prawnych; w latach 1997-2000 był Dyrektorem Departamentu Prawnego; a od czerwca 2001 r. do lutego 2004 r. Wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ds. Prawnych - odpowiedzialny za przygotowanie przepisów polskiego rynku kapitałowego. W latach 1996-97 oraz w okresie od maja 2000 r. do maja 2001 r. Był związany z firmą prawniczą Hunton Williams. Od maja 2003 jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim.


Doświadczenie arbitrażowe

Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia i przedstawiciel w innych sądach arbitrażowych, taki jak Sąd Arbitrażowy przy Związku Banków Polskich i Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych.

 


Publikacje

  1. Chłopecki A., Usługi maklerskie w publicznych obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 1995r.;
  2. Chłopecki A., Domański G., Jurga R., Michalski M., Sobolewski L., Prawo o publicznych obrocie papierami wartościowymi - Komentarz, Warszawa 1999r.;
  3. Chłopecki A., Dyl. M., Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2000r., Publikacja Instytutu Wymiaru Justice;
  4. Chłopecki, opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001r.;
  5. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003 (podręcznik akademicki, CH Beck);
  6. Chłopecki A. Zapała A. Nowocień-Dycha K., Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego, Warszawa 2003;
  7. System Prawa prywatne, Prawo papierów 4, t. 19, pr. zbiorczy. pod redakcją A.Szumańskiego (część Praca pt. Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, s. 745-760, 818-1029) - CH. BECK, Warszawa 2006.wróć do listy