Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Aleksander Kappes

Rok urodzenia
1966
Narodowość
polska
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo konkurencji
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
www.kkmp-adwokaci.pl

Przebieg kariery zawodowej

1990 - magisterium, aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Łodzi, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Łódzki;
1994 - aplikacja adwokacka - ORA w Łodzi;
1996 - egzamin adwokacki;
1997 - doktorat, Uniewersytyt Łódzki, początek praktyki adwokackiej;
2010 - habilitacja, Uniwersytet Łódzki;
Obecnie - profestor Uniwerytetu Łódzkiego, dr hab., czynny adwokat specjalizujący się w prawie spółek (zwłaszcza w sporach korporacyjnych), prawie umów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji. Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, ponad 50 publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności z prawa spółek, w tym 10 książek (autorstwo/współautorstwo). Zajmuje się także nadzorem korporacyjnym (udział w radach nadzorczych).


Doświadczenie arbitrażowe

Udział w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych w chrakterze arbitra (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sądy polubowne ad hoc).

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Samorząd adwokacki - Okręgowa Izba Adwokacka w Łodzi.


Publikacje

  1. System Prawa Prywatnego, T. 9, Umowy nienazwane (red. W. J. Katner), Warszawa 2015 (2 wyd.);
  2. System Prawa Handlowego, T. 2, Prawo spółek (red. S. Włodyka), Warszawa 2012 (2 wyd.);
  3. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997;
  4. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa 2010;
  5. Spółka komandytowa, Warszawa 2014;
  6. Meritum. Prawo spółek (red. A. Kidyba), Warszawa 2016 (5 wyd.).wróć do listy