Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Andrzej Całus

Rok urodzenia
1929
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
prawo antymonopolowe
prawo konkurencji
prawo spółek
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny, profesor nauk prawnych

Wykształcenie

  • Doktor nauk prawnych UW i doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Saarbrücken

 


Przebieg kariery zawodowej

Partner w spółce komandytowej, od 1954 r. do końca 2009 r. zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej (od 1980 r. jako profesor prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa handlowego porównawczego i międzynarodowego).


Doświadczenie arbitrażowe

Od 1975 r. aktywna działalność w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek Polskiej Grupy Stowarzyszenia prawa Międzynarodowego (ILA);
  • Członek korespondent Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT).


Publikacje

  1. Prawo cywilne i handlowe państw obcych, wyd. II, Warszawa 1985;
  2. Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992;
  3. „Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy – uwagi prawno-porównawcze" w Studiach z Prawa Gospodarczego Prywatnego, Kraków 2003;
  4. „Koncepcja spółki komandytowo-akcyjnej w ujęciu prawno-porównawczym, w Prawo Prywatne Czasu Przemian, Poznań 2005;
  5. „Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zbliżania prawa państw członkowskich" w Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006;
  6. „Wybrane aspekty statusu prawnego członka rady nadzorczej spółki akcyjnej – próba kwalifikacji charakteru stosunków prawnych ze spółką – pozycja tzw. członka niezależnego", w Węzłowe problemy prawa handlowego, Szczecin 2008.wróć do listy