Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Andrzej Kidyba

Rok urodzenia
1957
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Lublin
Języki
angielski
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
prawo handlowe
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze

 


Przebieg kariery zawodowej

Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KIDYBA – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Autor bądź współautor ponad 200 publikacji naukowych: komentarzy, podręczników, glos, monografii, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Autor licznych opinii prawnych wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu) oraz praktyki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1999 – 2005). Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Współautor ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej” (2003) oraz projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002). Za opracowanie „Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I-II” został uhonorowany Lubelską Nagrodą Naukową, zwaną Lubelskim Noblem (2004).


Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC);
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurichu;
 • Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz licznych sądów polubownych Ad Hoc w Polsce;
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Ekspert w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (m. in. w sprawie Vivendi, Deutsche Telekom, EUREKO i innych).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Deutsch - Polnische Juristen Vereinigung E.V (1993 – obecnie);
 • Reprezentant WPiA UMCS w European Legal Practice Integrated Studies (ELPIS) 2002;
 • Członek European Law Faculties Association (ELFA);
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Absolwentów Deutscher Akademischer Austauschdienst (2003 – 2006);
 • Członek Komisji Prawniczej oddziału PAN w Lublinie (2008 – obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Prawa Handlowego” (2005- obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Glosa” (2005 – obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Radca Prawny” (2008 – obecnie).


Publikacje

 1. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz”;
 2. „Kodeks spółek handlowych t. I i II”;
 3. „Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia”;
 4. „Prawo handlowe” – podręcznik akademicki;
 5. „Kodeks cywilny . Komentarz” – redaktor i współautor;
 6. „Legal persons bodies of authority” – monografia.

 wróć do listy