Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Andrzej W. Wiśniewski

Rok urodzenia
1950
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny

Wykształcenie

  • Wyższe prawnicze, dr hab.

 


Przebieg kariery zawodowej

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UW; indywidualna kancelaria radcy prawnego (od 2010); wspólnik w kancelarii prawnej Piontek Wiśniewski, d. Uni-Expert (1989 – 2010); doradca firm prawniczych „Vinson & Elkins Poland" Ltd (1990 - 1991) oraz Dewey LeBoeuf (1991 – 2009); radca prawny w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (1979 -1984 oraz 1986 - 1990) oraz w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "BUMAR" (koordynator Zespołu Radców Prawnych, 1984 - 1986).


Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter w międzynarodowym arbitrażu handlowym od 1985 r.; ok. 100 spraw krajowych i międzynarodowych jako arbiter, pełnomocnik oraz świadek-ekspert. Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Austrii w Wiedniu. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (2005 – 2011).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego

 


Publikacje

  1. Autonomia stron umowy o arbitraż w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Księga jubileuszowa dedykowana dr A. Tynelowi, Warszawa 2012;
  2. Rozdział dotyczący Polski w International Handbook Commercial Arbitration, wyd. Kluwer  (2012, w j. ang.);
  3. Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011;
  4. Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment, European Business Organization Law Review 2009, nr 10 (w j.ang., z A. Opalskim);
  5. Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), Kwartalnik ADR nr 2, 2009;
  6. Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, dodatek do nr 6.wróć do listy