Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Anna Cudna-Wagner

Rok urodzenia
1976
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo antymonopolowe
prawo konkurencji
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny

Wykształcenie

  • Wyższe - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 


Przebieg kariery zawodowej

03.2013 - Managing Associate, Linklaters;
2009 - obecnie - Wykładowca procedury cywilnej w okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie;
2007 - 03.1013 - Partner, Departament Procesowy i Zespół Prawa Konkurencji (FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz);
2005 - 2007 - Senior Associate, M. Furtek & Wspólnicy;
2001 - 2005 - Wykładowca w katedrze Prawa Cywilnego, WPiA UW;
2000 - 2005 - Associate, M. Furtek & Wspólnicy;
1999 - 2000 - Junior Associate, Wardynski & Partners.


Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG, przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich oraz w postępowaniach ad hoc.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 


Publikacje

  1. Opowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Wydawnictwo Kodeks sp. z o.o., 2002;

Artykuły:

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, Prawo Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, 2001 nr 8 i nr 9;
  2. Następstwo procesowe w przypadku podziału spółki przez wydzielenie., PPH 2008, nr 10;
  3. Klauzula porządku publicznego w pstępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego, TEMIDIUM 2011, nr 4;
  4. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 16 września 2011 r., TEMIDIUM, nr 1.wróć do listy