Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Bartosz Krużewski

Rok urodzenia
1971
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo energetyczne
prawo pracy, kontrakty menadżerskie
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat

Wykształcenie

1996 - University of Oxford (Pembroke College) - Magister Juris in European and Comparative Law; stypendysta Henry'ego Kravisa z 1995 r.;
1995 - magister prawa (Uniwersytet Warszawski);
1995 - Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego we współpracy z Cambridge University;
1993 – Uniwersytet w Utrechcie – prawo europejskie.


Przebieg kariery zawodowej

2000 - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
styczeń 2001 – wrzesień 2001 - Debevoise & Plimpton, Nowy Jork;
lipiec 1996 – grudzień 2000/październik 2001 - maj 2003 - prawnik, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa;
2003 do chwili obecnej - prawnik w Clifford Chance, Warszawa.


Doświadczenie arbitrażowe

Bartosz Krużewski występuje jako pełnomocnik i sprawuje funkcje arbitra zarówno w krajowych jak i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w sprawach gospodarczych, w sprawach regulacyjnych, sporach telekomunikacyjnych, poprywatyzacyjnych, sporach wszczynanych w wyniku połączeń i akwizycji (M&A), sporach z zakresu nieruchomości oraz sporach z zakresu sektora budowlanego.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan;
 • Przewodniczący Komisji Arbitrażowej ICC Polska;
 • Członek Zarządu ICC Polska;
 • Członek władz European Forum of the International Bar Association;
 • Arbiter w sprawach prowadzonych przed sądami instytucjonalnymi i ad hoc.


Publikacje

 1. Współautor artykułu zatytułowanego Zapis sporów wynikających z umów dotyczących nieruchomości na sąd polubowny za granicąopublikowanego w miesięczniku Palestra 12/1999 – 1/2000;
 2. Współautor rozdziału poświęconego polskiemu prawu arbitrażowemu w książce nt arbitrażu w Europie Środkowo-Wschodniej wydanej przez spółkę JURISNET LLC w 2006 roku;
 3. Autor rozdziału Biegły w postępowaniu arbitrażowym, zamieszczonego w Księdze pamiątkowej 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w 2010 roku;
 4. Autor rozdziału Arbitral Award – Arbitration in Poland, wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2011 roku;
 5. Współautor rozdziału o arbitrażu w Polsce w GAR - The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2013;
 6. Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu - Biuletyn Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2013 roku.wróć do listy