Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Filip Balcerzak

Rok urodzenia
1985
Narodowość
polska
Języki
angielski
hiszpański
Specjalizacje
media i nowe technologie
międzynarodowa sprzedaż towarów
międzynarodowe prawo publiczne
prawo energetyczne
prawo inwestycyjne
transport, spedycja
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat, abogado (adwokat w Hiszpanii)
WWW
www.linkedin.com/in/filip-balcerzak-4371a21b/

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), LL.M. (Uniwersytet w Ottawie)


Przebieg kariery zawodowej

2019 – nadal, SSW Pragmatic Solutions, Counsel, dział postępowań sądowych i arbitrażowych;
2018 – nadal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt zatrudniony przy projekcie „Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej”;
2016-2019, SSW Pragmatic Solutions, Senior Associate, dział postępowań sądowych i arbitrażowych;
2013-2016, SSW Pragmatic Solutions, Associate, dział postępowań sądowych i arbitrażowych;
2013-2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierownik projektu oraz wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Arbitraż oparty na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji a prawa człowieka”;
2011-2012, DZP (Domański Zakrzewski Palinka), Junior Associate, Spanish Desk;
2011, University of Ottawa, asystent naukowy przy projekcie Use of alternative dispute resolution methods in investor - state arbitrations;
2008-2009, MMMM (Monereo Meyer Marinel-lo Abogados) w Barcelonie, praktykant, dział postępowań sądowych i arbitrażowych oraz Polish Desk;

 


Doświadczenie arbitrażowe

 

 • Reprezentowanie pozwanych w arbitrażach ad hoc pod Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, administrowanych przez ICDR/AAA w Nowym Jorku (International Centre for Dispute Resolution/American Arbitration Association) w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę i wypowiedzenia umów franczyzowych;
 • doradztwo międzynarodowemu zespołowi prawników reprezentujących powoda w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji;
 • doradztwo spółce miejskiej w arbitrażu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sporze opartym o umowę zawartą wg wzorca FIDIC w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji oraz szeregiem roszczeń ze strony wykonawcy;
 • doradztwo na rzecz pozwanego w postępowaniu post-arbitrażowym dotyczącym wykonalności zagranicznego wyroku sądu polubownego;
 • planowanie i wdrożenie struktury korporacyjnej celem uzyskania ochrony wynikającej z międzynarodowego prawa (i arbitrażu) inwestycyjnego.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Club Espanol del Arbitraje;
 • Society of International Economic Law;
 • Polska Grupa Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association).


Publikacje

 1. Investor – state arbitration and human rights (j. angielski), Brill / Martinus Nijhoff (2017), ISBN 9789004338999, str. 324, http://www.brill.com/products/book/investor-state-arbitration-and-human-rights
 2. Extent of human rights protection in investor – state arbitration based on international investment treaties: perspective of investors (j. angielski), Czech Yearbook of International Law (2016), vol. VII, ISSN 21572976, ISBN 9789082460315, str. 29 – 63
 3. Publication of Investment Treaty Awards: The Qualified Potential of Domestic Access to Information Laws (j. angielski), Groningen Journal of International Law (2015), vol. 3, issue 1 (współautor: Jarrod Hepburn), ISSN 23522674, str. 147-170
 4. Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights
  (j. angielski), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal (2014), vol. 29, issue 1, ISSN 02583690, str. 216-230
 5. Determination of compensation in investor – state arbitrations: is there a place for human rights arguments? (j. angielski), w: Freya Beatens, José Caiado, Frontiers of International Economic Law – Tools to Confront Economic and Social Challenges, Brill / Martinus Nijhoff (2014), ISBN 9789004270176, str. 134-150
 6. Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania (j. polski), w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2013), tom XII, ISSN 18967604 (współautor: Stanisław Sołtysik), str. 133-164
 7. „Funkcjonowanie sądów polubownych w Hiszpanii”, w: R. Morek (red.) „Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich” (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018).wróć do listy