Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Gabriel Wujek

Rok urodzenia
1952
Narodowość
polska
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo antymonopolowe
prawo konkurencji
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
WWW
https://rslegal.pl

Wykształcenie

 

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa,?dyplom z wyróżnieniem, 1973;
  • Europa Instituut Uniwersytetu Amsterdamskiego,?dyplom z wyróżnieniem, 1976;
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, 1978.

 

 


Przebieg kariery zawodowej

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prywatyzacji, wspólnych przedsięwzięć, kontraktów, fuzji i przejęć, a także transakcji na rynku papierów wartościowych i kapitałowym. Reprezentował Polskę w negocjacjach wielu umów międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o promocji i ochronie inwestycji. Był głównym negocjatorem traktatu handlowego między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Brał udział w licznych procesach prywatyzacyjnych, tworzeniu wspólnych przedsięwzięć z zagranicznymi partnerami oraz innych znaczących transakcjach, m.in. w przemyśle samochodowym, bankowym, hutniczym, farmaceutycznym, dóbr szybkozbywalnych oraz na rynku mediów i rozrywki. Reprezentował polskie i zagraniczne firmy inwestujące na rynkach kapitałowych, w tym między innymi przy znaczących globalnych ofertach akcji. Reprezentował klientów oraz pełnił funkcję arbitra w wielu postępowaniach arbitrażowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

Współtwórca kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, Wcześniej Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1985-1990), doradca prawny w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie Polski w Nowym Jorku (1980-1985) oraz pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej (1973-1999).


Doświadczenie arbitrażowe

Arbiter w ponad 30 postępowaniach arbitrażowych oraz pełnomocnik strony w około 20 postępowaniach prowadzonych zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG, Regułami Arbitrażowymi UNCITRAL, Regułami Arbitrażowymi ICC, Regułami Arbitrażowymi VIAC (Vienna Rules), Regułami Arbitrażowymi London Court of International Arbitration, oraz ad hoc.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 

  • Członek International Bar Association;
  • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

 

 


Publikacje

  1. Reglamentacja prawna przedsiębiorstw wielonarodowych. PWN 1982;
  2. How to joint-venture in Poland. Fundacja Polska 1990;
  3. Arbitraż w umowach budowlanych w System Prawa Handlowego, Tom 8, Arbitraż handlowy, C.H. Beck 2010.wróć do listy