Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Ireneusz Wilk

Rok urodzenia
1965
Narodowość
polska
Uprawnienia zawodowe
adwokat

Wykształcenie

  • Wyższe (magister prawa)

 


Przebieg kariery zawodowej

2003 r. prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie (00 – 515) przy ul. Bagno 2/51;
2002-2003 r. Doradca Ministra Środowiska ds. prawnych w randze Zastępcy Dyrektora Gabinetu w Gabinecie Ministra Środowiska;
2002 r. Nauczyciela Akademicki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
2001 r. Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów;
1999-2001 r. Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
1994-2003 r. Praca w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
1997-1999 r. Dyrektor Biura Dochodzeniowo- Śledczego KGSG;
1994-1997 r. Specjalista, Główny Specjalista w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli;
1992-1994 r. Starszy Inspektor w Urzędzie Ochrony Państwa;
1991 Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych.


Doświadczenie arbitrażowe

Ireneusz Wilk jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2013 r.), arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 2011 r.), członkiem Zespołu ds. Reformy Ustrojowej przy Związku Województw RP (2008 r.) oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2005 r.)


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

Ireneusz Wilk jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej (od 2005 r.)., także członkiem Kolegium Instytutu dla Zjednoczonej Europy (od 2002 r.), członkiem Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Środowiska (2002-2003 r.); członkiem Międzyresortowego Zespołu do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (2001 r.), przewodniczącym Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów (2001 r.), członkiem Komitetu Offsetowego (2000 r.), zastępcą rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Komisji Orzekającej w MSWiA (1999-2001), członkiem Stowarzyszenia Naukowego Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza.


Publikacje

Specjalistyczne publikacje m. in. z zakresu prania brudnych pieniędzy, obrotu nieruchomościami, zwalczania przestępczości tzw. „Białych kołnierzyków”.wróć do listy