Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Jadwiga Pazdan

Rok urodzenia
1950
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Katowice
Języki
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
nieruchomości i prawo budowlane
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat

Wykształcenie

  • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

 


Przebieg kariery zawodowej

od 1991 r. do nadal indywidualna kancelaria adwokacka;
od 2005r. do nadal profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
od 2002r. do 2004r. adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
od 1985r. do 1987r. aplikacja adwokacka;
od 1980r. do 2001r. adiunkt w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
od 1978r. do 1980r. starszy asystent w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
od 1978 r. praca naukowa w charakterze nauczyciela akademickiego;
od 1978r. do 1981r. aplikacja sądowa.


Doświadczenie arbitrażowe

  • Arbiter w Sądzie przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

 


Publikacje

  1. J. Górecki, M. Jagielska, J. Klatka, W. Klyta, L. Ogiegło, J. Pazdan, M. Pazdan, W. Popiołek, M. Szpunar, M.A. Zachariasiewicz, G. Żmij: "Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz ", pod red. M. Pazdan, Kraków, Zakamycze 2001;
  2. “Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym", Zakamycze 2003;
  3. “Umocowanie do zawarcia umowy o arbitraż", w : Zeszyty Prawnicze UKSW. Księga pamiątkowa Prof.T.Dybowskiego, Warszawa 2003;
  4. “Kolizyjnoprawne aspekty mediacji",w: ADR.Arbitraż i Mediacja, Nr 2 (6), 2009;
  5. “Forma rozporządzeń dotyczących nieruchomości w końcowej fazie dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym", Rejent, Nr 4 (216), 2009;
  6. “Rzym II- nowa wspólnotowa regulacja własciwosci prawa dla zobowiązań pozaumownych", w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego , Nr 4, 2009.wróć do listy