Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Jakub Karnowski

Rok urodzenia
1974
Narodowość
polska
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
projekty infrastrukturalne
transport, spedycja
Uprawnienia zawodowe
CFA (Chartered Financial Analyst)
WWW
www.karnowski.pl

Przebieg kariery zawodowej

2016 - dziś - Luma Investment (Prezes zarządu);
1996 - dziś - SGH (obecnie adiunkt);
2012-2015 - Grupa PKP (Prezes zarządu);
2008-2012 - PKO TFI (Prezes zarządu);
2003-2008 - The World Bank Group, Washington DC (Alternate Executive Director);
2001-2003 - NBP (Dyrektor Departamentu Zagranicznego, wcześniej Doradca Prezesa);
2000-2001 - PKPP - obecnie Konfederacja Lewiatan (Doradca ds. makroekonomicznych);
1997-2000 - Ministerstwo Finansów (Szef Gabinetu Politycznego, wcześniej Doradca Ministra);
1995-1996 - II NFI (asystent ds. finansowych).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • CFA Institute of Poland;
  • Towarzystwo Ekonomistów Polskich;
  • American Economic Association


Publikacje

  1. "Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski", wspólnie z prof. Januszem Beksiakiem i Magdą Ciżkowicz, C.H. Beck, Warszawa 2013;
  2. "To nie opcje są najważniejszym problemem gospodarki" wspólnie z Andrzejem Rzońcą, "Dziennik", 26 lutego 2009 r.;
  3. "Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii'. Materiały i Studia NBP. Zeszyt nr 199. Warszawa-Waszyngton, styczeń 2006, 280 stron. Publikacja przygotowana na podstawie pracy doktorskiej;
  4. "Saldo oszczędności i inwestycji sektora prywatnego, saldo sektora finansów publicznych, saldo na rachunku obrotów bieżących oraz na rachunku kapitałowym - podstawowe zależności", opracowanie wspólne z prof. dr hab. Tomaszem Szapiro w ramach projektu badawczego "Mechanizmy decyzyjne i metody nieklasycznej analizy danych gospodarczych", badanie statutowe Instytutu Ekonometrii SGH, nr 03/S/0012/01 pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2001/02, 29 stron, styczeń 2002;
  5. "Czynniki finansowe warunkujące decyzje edukacyjne w systemie szkolnictwa wyższego", opracowanie w ramach projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 1 HO2B 017 18 pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2000/2001, 48 stron, marzec 2001;
  6. "Unemployment in Poland. Opportunity or Threat?", "American Investor - A monthly publication of the American Chamber of Commerce in Poland", February 2001.wróć do listy