Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Janusz Niedziela

Rok urodzenia
1962
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
Specjalizacje
prawo farmaceutyczne
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.januszniedziela.home.pl

Wykształcenie

  • Wyższe magisterskie

 


Przebieg kariery zawodowej

1998 r. – do dnia dzisiejszego: mec. Janusz Niedziela prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych, specjalizującą się w zastępstwie procesowym w postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów UZP oraz postępowaniach skargowych przed sądami okręgowymi, sprawuje również funkcję Wiceprezesa Zarządu Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
2006 r. - 2008 r. : Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.
2006 r. - 2008 r. : Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.
1999 r. – 2001 r. : Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny m.in. za: legislację, departamenty sądowe resortu i realizację projektu Krajowego Rejestru Sądowego. Członek Komitetu Integracji Europejskiej.
1996 r. – 1999 r.: Radca prawny kierujący obsługą prawną w AIB WBK Fund Management sp. z o.o. - firmie zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A., uczestniczył również w działaniach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych funduszu i spółek zależnych.
1994 r. – 1995 r.: Dyrektor Biura Prawno - Organizacyjnego PLL LOT S.A. odpowiedzialny za prowadzenie obsługi prawnej spółki i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym wydzielanie poszczególnych obszarów działania w odrębne podmioty prawne, podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących transportu lotniczego i negocjacje ze związkami zawodowymi.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Stowarzyszenie Euroatlantyckie

 


Publikacje

Autor materiałów edukacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

 wróć do listy