Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Jerzy Strasz

Rok urodzenia
1978
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
finanse, bankowość
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny OIRP Kielce
WWW
https://www.linkedin.com/in/jerzy-strasz-36341a3

Wykształcenie

Wyższe, magister prawa, szczegóły poniżej:

2018 - Szkoła Prawa Chińskiego (kurs dokształcający), Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji;

2011 - Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji ukończone z wynikiem bardzo dobry, praca dyplomowa pt.:. „Specyfika Negocjacji Międzynarodowych na Rynku Instytucji Finansowych. Model Ekonomiczny. Studium Przypadku„;

2008 - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach (2004 - 2008 Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach);

1997- 2002 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Magister Nauk Prawnych

 • temat pracy magisterskiej - „Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” (promotor prof. Józef Okolski).


Przebieg kariery zawodowej

Od 2 ma ja 2007 do chwili obecnej Millennium Leasing sp. z o.o. 
Radca prawny (od 4 lipca 2008); prokurent (od czerwca 2011 r.)
Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej (od 2 maja 2007)/Kluczowy Ekspert  (sierpień 2008)

 • zarządzenie jednostką organizacyjną (liczącą do 5 osób) odpowiedzialną w spółce za kompleksową obsługa prawną, a także samodzielne wykonywanie bieżących obowiązków pracowników jednostki; zarządzanie zewnętrzną obsługa prawną spółki.

Zadania zarządzanej jednostki:

 • przygotowanie dokumentacji (projekty umów, zmiany do umów leasi ngu oraz ramowych umów, aneksy, porozumienia), udzielanie opinii prawnych związanych z działalnością spółki, udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia zmiany lub zakończeni a stosunków prawnych;
 • obsługa prawna organów korporacyjnych spółki oraz uczestnictwo w ich posiedzeniach; obsługa prawna transakcji leasingu nieruchomości;
 • wystąpienia z wnioskami o interpretację przepisów prawa podatkowego i związane z tym zastępstwo przed Wojewódzki m Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i pracowniczych (pełnomocnik spółki w kilkuset sprawach sądowych);
 • sporządzanie lub opiniowanie umów z zewnętrznymi dostawcami;
 • współpraca z notariuszami i zewnętrznymi kancelariami;
 • informowanie o bieżących zmianach w prawie (legal alerts);
 • ważne projekty: uczestnictwo w projekcie sekurytyzacji należności leasingowych, pierwszym takim projekcie wdrożonym i realizowanym w całości zgodnie z prawem polskim (przygotowanie i opiniowanie zmian do dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w blisko rocznych negocjacjach oraz w podpisaniu pakietu umów w siedzibie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemeburgu).

Od 01.01.2007r. do 30.04.2007 Fortis Lease Polska sp. z o.o.
Prawnik/Legat Contact Point

 • kompleksowa obsługa prawna spółki (samodzielne stanowisko, jedyny prawnik zatrudniony przez spółkę) , przygotowanie dokumentacji (projekty umów, zmiany do  umów leasingu  oraz ramowych umów , aneksy, porozumienia), sporządzanie lub opiniowanie umów z zewnętrznymi dostawcami, udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia zmiany lub zakończenia stosunków prawnych, współpraca z notariuszami i zewnętrznymi kancelariami, informowanie o bieżących zmianach w prawie (legat alerts).

Od 01.10.2002r . do 31. 12.2006 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A. , Departament Prawny;

Od 01.04.2004r.do  31. 12.2006 r. - jako  prawnik, starszy specjalista;

Od 01. 10.2002r.  do 31.03.2004 r. - jako asystent radcy prawnego, radca bankowy;

 • obsługa prawna spółek leasingowych (zależnych od Banku Handlowego w Warszawie S.A.), obsługa prawna bankowego Departamentu Finansowania Aktywów, w tym obsługa bankowego produktu z zakresu finansowania kanałów dystrybucji (Channel Finance);

 

 


Doświadczenie arbitrażowe

 • Sąd Koleżeński Związku Polskiego Leasingu od 2014 - do chwili obecnej;
 • występowanie w roli pełnomocnika przed Sądem Arbitrażowym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich.

 

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Konfederacja Lewiatan członkostwo w Radzie Podatkowej z ramienia Związku Polskiego Leasingu;
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, od 2008 - do chwili obecnej;
 • Związek Polskiego Leasingu od 2008 r.  -  do  chwili obecnej;
  - grupa prawna ZPL;
  - zespół ds. Zmiany Kodeksu Cywilnego;
  - Sąd Koleżeński Związku Polskiego Leasingu.


Publikacje

 1. Nowe prawo Restrukturyzacyjne, Gazeta Finansowa, 1 lipca 2016 r.;
 2. Cykl artykułów pt. „Zrozumieć giełdę" pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.wróć do listy