Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Klemens Białecki

Rok urodzenia
1939
Narodowość
polska
Języki
angielski
rosyjski
ukraiński
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
media i nowe technologie
prawo konkurencji
projekty infrastrukturalne
umowy barterowe
umowy buy back
umowy counter purchase
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
umowy kompensacyjne
umowy leasingowe
umowy licencyjne
Uprawnienia zawodowe
prof. zwyczajny dr habilitowany

Wykształcenie

  • Wyższe


Przebieg kariery zawodowej

Aktualnie wykładowca przedmiotów: operacje handlu zagranicznego, podstawy marketingu, marketing międzynarodowy, negocjacje i mediacje.
Arbiter na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG of roku 1971. Od roku 1980 do 2000 wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PIHZ/KIG. Obecnie również Konfederacji Lewiatan. Wcześniej Dyrektor Instytutu Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego w SGPiS/SGH. W latach 1955 -1961 kierownik Sekcji Handlowej Silników Elektrycznych w PHZ Elektrim (drugi etat). Wcześniej staże półroczne w PHZ Varimex i PHZ Metalexport.


Doświadczenie arbitrażowe

Około 200 spraw w charakterze arbitra i superarbitra.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • American Arbitration Association
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


Publikacje

Łącznie 26 publikacji książkowych jako autor i współautor.

Ostatnie publikacje:

  • Operacje handlu zagranicznego (4 wydania, ostatnie 2002), PWE Warszawa;
  • Instrumenty Marketingu wyd. Branta Warszawa Bydgoszcz, 2006.;
  • Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007r.;
  • Działalność eksportowa małych i średnich firm wyd. Difin, Warszawa 2009 r.wróć do listy