Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Krzysztof Aleksander Zakrzewski

Rok urodzenia
1964
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo energetyczne
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
www.dzp.pl

Wykształcenie

  • Wyższe prawnicze

 


Przebieg kariery zawodowej

Współzałożyciel kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, od 1999 jej partner zarządzający, 1990-1992 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, wicedyrektor Departamentu Prawnego, 1989-1990 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów.


Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Brukseli (w arbitrażach handlowych i inwestycyjnych), arbiter w Trybunale Wiedeńskim. W ostatnim czasie uczestniczył w postępowaniu arbitrażowym na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej (Ministerstwo Skarbu Państwa) w sporze inwestycyjnym z powództwa Nordzucker AG. Spór dotyczy rzekomego naruszenia przez Polskę umowy o wzajemnej ochronie inwestycji przy okazji prywatyzacji polskich cukrowni. Sąd Arbitrażowy w Brukseli w całości oddalił roszczenia Nordzucker AG przeciwko Polsce (154 mln EUR). Krzysztof Zakrzewski reprezentował także z sukcesem BRE Bank i innych udziałowców Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatora sieci ERA GSM) w sporze arbitrażowym z DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Był to tzw. Pierwszy Arbitraż PTC. Wartość przedmiotu sporu wynosiła około 800 mln EUR.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
  • International Bar Association, Best Lawyers Board of Advisors.

 


Publikacje

  1. Harvard Business Review Polska, grudzień 2007, Skąd się biorą cenne rady. Artykuł, w którym dziewięciu prezesów, m.in. Krzysztof Zakrzewski, zdradza cenne wskazówki, jakie otrzymali w trakcie swojej kariery i opowiada jak wykorzystane zostały one potem w praktyce;
  2. Rzeczpospolita, 28 września 2007, Los PiS w rękach wykształciuchów. Tekst Krzysztofa Zakrzewskiego nt. orzeczenia Sądu Najwyższego dot. odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego PiS za 2006 rok;
  3. The European Mergers & Acquisitions Review, 2007, Law Business Research Ltd. Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Remco van der Kroft;
  4. The European Mergers & Acquisitions Review, 2008, Law Business Research Ltd. Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Remco van der Kroft;
  5. Gazeta Prawna, 30 kwietnia 2009, Stosowanie wysokich standardów w biznesie to nasza ambicja narodowa. Krzysztof Zakrzewski odpowiada na pytanie co oznacza dla polskiego przedsiębiorcy słowo patriotyzm;
  6. The Mergers & Acquisitions Review, Law Business Research Ltd., 2009 Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Bartosz Marcinkowski.wróć do listy