Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Krzysztof Wiater

Rok urodzenia
1971
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
rosyjski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
obronność i bezpieczeństwo publiczne, Handel zagraniczny, Direct & Indirect Investments
prawo spółek
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
Radca Prawny, Adwokat, Arbiter rekomendowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
WWW
https://www.ngllegal.com/pl/

Wykształcenie

 

 • Uniwersytet Warszawski – magister prawa summa cum laude (1990-1995);
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – doktor nauk ekonomicznych (1998);
 • IESE Business School – Advanced Management Program (2012);
 • Cambridge Leadership Programme;
 • Harvard Business School Leadership Programme.

 


Przebieg kariery zawodowej

2018-obecnie, Partner Zarządzający, NGL Wiater sp.k.

2007-2018, Partner Zarządzający, DLA Piper Wiater sp.k.

2005-2007, Partner Zarządzający, Squire Sanders Wiater sp.k.

2004-2005, Partner Zarządzający, Wiater sp.k.

2002-2004, Partner, Wasylkowski Wiater i Wspólnicy sp.k.

1999-2002, Manager, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

1996-1999, Associate, Furtek Palinka Zieliński sp.k.

1993-1996, Prawnik, Bank Handlowy

1999-2006, Adiunkt, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa

1995-1998, Asystent, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa


Doświadczenie arbitrażowe

 • Koncyliator Stały, Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (od 2020 r.);
 • Arbiter, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (od 2007 r.).

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.


Publikacje

 

 1. K. Wiater, Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 2. K. Wiater (współautor), Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych, M. Iwonicz-Drozdowska (ed.) Konglomeraty Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007;
 3. K. Wiater, Swoboda gospodarcza - zagadnienia prawne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 57, 2005;
 4. K. Wiater, Krajowy Rejestr Sądowy - kilka uwag na temat pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu rejestracji, J. Kufel (ed.), Nowe Prawo Spółek. Wybrane aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2003;
 5. K. Wiater (współautor), New Rules on Granting State Aid to Entrepreneurs, Eastern European Forum Newsletter, No. 2, 2001;
 6. K. Wiater (współautor), National Court Register-Impact on New and Existing Companies, Eastern European Forum Newsletter, No. 1, 2001.

 wróć do listy