Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Maciej Tomaszewski

Rok urodzenia
1941
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo spółek
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
WWW
www.weil.com

Wykształcenie

  • Wyższe, doktor nauk prawnych

 


Przebieg kariery zawodowej

  • Od 1964 r do chwili obecnej - nauczyciel akademicki ,obecnie docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Od 1992 r. do chwili obecnej - konsultant ( of counsel) biura warszawskiego międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges.


Doświadczenie arbitrażowe

  • Arbiter lub arbiter przewodniczący w ok. 300 sprawach krajowych i międzynarodowych - zarówno w arbitrażu instytucjonalnym, jak i ad hoc.

 


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

 


Publikacje

  1. Umowa o arbitraż, w: System Prawa Handlowego, Tom 8 Arbitraż handlowy , Warszawa 2010, s .259-355.;
  2. Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego, w: Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż Handlowy u progu XXI Wieku, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 245-260;
  3. Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, Nr 1, s. 34-64.wróć do listy