Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Małgorzata Surdek

Rok urodzenia
1970
Narodowość
polska
Języki
angielski
francuski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo energetyczne
prawo konkurencji
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
projekty infrastrukturalne
ubezpieczenia
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
www.cms-cmck.com

Wykształcenie

1989 - 1995 - Uniwesytet Marii Curie Skłodowskiej, MA in International Relations;
1992 - 1996 - Uniwersytet MariiCurie Skłodowskiej, MA in Law;
1999 - 2000 - King's College University of London, Postgraduate Diploma in European Union Law;
2013 - 2014 - Queen Mary University of London, Postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration;
2014 - present - ICC Advanced Arbitration Academy for CEE.


Przebieg kariery zawodowej

1996 - do chwili obecnej CMS Cameron McKenna, partner.

 


Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentowanie poslkich spółek w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych według regulaminów arbitrażowych ICC, SCC i UNCITRAL m.in. w sprawach dot. sporów budowlanych, sporów związanych z transakcjami M&A i projektami jont venture;
 • Reprezentowanie polskich i zagranicznych podmiotów w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG m. in, w sprawch umów międzynarodowej sprzedaży towarów;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznych inwestorów w międzynarodowych arbitrażach inwestycyjnych dotyczących inwestycji w Polsce na podstawie odpowiednich umów o wzajemnej ochronie inwestycji;
 • Udział w pracach Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego przy Konfereracji Lewiatan.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators (Member, MCIArb);
 • Arbitral Women.


Publikacje

 • Czy istnieje potrzeba kodyfikowania zasad etyki dotyczących pełnomocników stron w arbitrażu międzynarodowym? Uwagi na kanwie Wytycznych IBA w sprawie reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym, Biul. Arb 2014, Nr 21, s. 79-84.

Udział w konferencjach poświęconych tematyce arbitrażowej w charakterze prelegenta, m.in.:

 • 2012: Third Party Funding in International Arbitration, VIS pre-moot court, Uniwersytet Warszawski;
 • 2013: Current trends in international arbitration, Polish - Ukrainian Twin Conference (SA Lewiatan i Ukrainian Bar Association), Kijów;
 • 2013: Insolvency and arbitration, Baltic Arbitration Days, Ryga;
 • 2013: M&A and Shareholders' Disputes in CEE w ramach konferencji SA Lewiatan Dispute Resolution i M&A Transaction: Tactis, Challenges, Defences;
 • 2013: Does the system of investment treaty abitration need revision?, FDI pree-moot court, Uniwersytet Warszawski;
 • 2014: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego uznawanie i wykonanie orzeczeń arbitrażowych, Konferencja SA Lewiatan, Warszawa;
 • 2014: Cost in Investment Arbitration: Should the Loser Pay All? FDI pree-moot court, Warsaw University.wróć do listy