Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Marcin Trzebiatowski

Rok urodzenia
1970
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Lublin
Języki
angielski
niemiecki
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo antymonopolowe
prawo farmaceutyczne
prawo konkurencji
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
http://www.kul.pl/art_3432.html

Wykształcenie

 • Wyższe: dr hab. – specjalność: prawo cywilne; filologia germańska

 


Przebieg kariery zawodowej

 • od 09/2010- arbiter w Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
 • od 08/2010- członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;
 • od 02/2009 - radca prawny;
 • od 10/2008- aplikant rzecznikowski;
 • od 10/2008- konsultant Podkomisji ds. Timesharingu, działającej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości;
 • 10/2008 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za w/w rozprawę habilitacyjną (w Ogólnopolskim konkursie na pracę hab., dokt., mag.i stud. na temat własności przemysłowej, organizowanym przez Urząd Patentowy RP);
 • 10/2008 Dyplom Gratulacyjny Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (za rozprawę habilitacyjną);
 • 06/2008 stopień doktora habilitowanego ( na podstawie rozprawy p.t. „Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym”);
 • 07/2002-01/2003 stypendium naukowe na Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium;
 • od 2002- stała współpraca z Kancelarią Prawno-Patentową Ryszard Skubisz w Lublinie;
 • od 2000- adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
 • 09/2000 stopień doktora nauk prawnych (na podstawie rozprawy p.t. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym”);
 • 1995-2000 asystent w Katedrze Prawa Handlowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.


Publikacje

 1. Spółka z o.o. w organizacji, Lublin, 2000;
 2. Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001;
 3. Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001;
 4. Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004;
 5. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007;
 6. Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie), Rejent 5/2009.wróć do listy