Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Marek Puwalski

Rok urodzenia
1979
Narodowość
polska
Języki
angielski
hiszpański
niemiecki
portugalski
Specjalizacje
fuzje i przejęcia (M&A)
IT
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny
WWW
https://www.linkedin.com/in/marek-puwalski-ll-m-mciarb-9b517725/ http://puwalski.pl/marek-puwalski-radca-prawny/

Wykształcenie

  • Wyższe prawnicze

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji, druga najlepsza praca magisterska) i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (pierwsza lokata i stypendium banku Millenium bcp).
Dodatkowo Marek Puwalski ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Cambridge University (z wyróżnieniem) oraz seminarium w zakresie fuzji i przejęć na Harvard University (Mergers and Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School 2018).

 


Przebieg kariery zawodowej

Od 2008 r. - Współzałożyciel oraz partner zarządzający Puwalscy & Partners spółka partnerska Kancelaria Radców Prawnych;
2003-2007 – prawnik w Kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy spółka jawna Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie na stanowisku młodszego konsultanta, konsultanta, radcy prawnego;
2003 roku - staż zawodowy w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster Rechtsanwälte w Moguncji.


Doświadczenie arbitrażowe

  • Reprezentacja podmiotów gospodarczych w licznych postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
  • reprezentacja stron w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan;
  • udział w sporze pomiędzy członkami konsorcjum wykonawcy dużego projektu infrastrukturalnego, który podlegał rozstrzygnięciu według regulaminu ICC;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach mediacyjnych, w szczególności w zakresie dochodzenia kar umownych na podstawie umów IT.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

  • Członek OIRP w Krakowie, nr: KR-1569;
  • członek Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) w Londynie (MCIArb);
  • członek International Bar Association  – IBA (Corporate and M&A Law Committee, International Construction Projects Committee, Arbitration Committee);
  • przedstawiciel Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej w Krakowie;
  • przedstawiciel Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie.


Publikacje

Marek Puwalski, 2003, Prawo do prywatności osób publicznych, TNOiK.wróć do listy